Marża na produktach

“Kto ustala marżę na produktach sprzedawanych poprzez dropshipping? Hurtownia czy sprzedawca?” Odpowiedź: Marżę na produktach ustala oczywiście sprzedawca. Wolny rynek polega na wymianie dóbr które dokonuje się w wyniku dobrowolnie zawieranych transakcji pomiędzy kupującymi, a sprzedającymi przy dobrowolnie ustalonej przez nich cenie (źródło: Wikipedia).… Continue Reading