B2B czy B2C – Relacje z firmą czy konsumentem ?

RÓŻNICE MIĘDZY B2B I B2C

CZYLI MODELE WSPÓŁPRACY W E-BIZNESIE

Jak już pewnie wiele razy się spotkaliście, w świecie biznesu występują określenia warunków współpracy B2B oraz B2C. Aby jednak zdefiniować na czym polegają różnice w tych dwóch pojęciach, podzielmy poniżej współpracę na kilka segmentów:

  • Między dwoma lub więcej firmami
  • Między firmą a konsumentem
  • Między firmą, pracownikiem oraz dwoma lub więcej konsumentami

 

Co więcej, każde przedsiębiorstwo działające w sposób standardowy, powoli przechodzi w biznes internetowy a nawet telemarketing. Oczywiście przedsiębiorstwo działające już na rynku internetowym nazywamy z przedrostkiem “e-“ czyli e-biznes.

Model B2B między dwoma przedsiębiorstwami ?

Jak jasno wynika z nazwy B2B to połączenie współpracy (z ang. Business to Business) między dwoma firmami. Przykładem mogą być transakcje między producentem i hurtownikiem. Gdzie oczywiście hurtownia jest klientem producenta. Czy też dobrym kolejnym przykładem ogniwa jest współpraca na linii sklep i hurtownia, gdzie sklep jest klientem hurtowni. Ostatecznie oczywiście konsument jest klientem sklepu. Czy zatem konsument jest klientem producenta ? Pośrednio z pewnością tak, ale bezpośrednio nie wiele ich łączy. Takiej współpracy nie możemy nazwać B2C (z ang. Business to Consumer).

Spoglądając na historię terminu B2B, można dowieść, że został on utworzony na potrzeby rozróżnienia elektronicznej wymiany informacji (transakcji) między dwoma przedsiębiorstwami od relacji między przedsiębiorstwem a konsumentem.

W skrócie można powiedzieć, że B2B to cykliczny proces wprowadzenia produktu do obrotu do jego sprzedaży i tak w koło. Gdyż na tym kończy się w zasadzie rola między dwoma firmami. B2B jest działaniem, którego nie widzi ostateczny konsument (przynajmniej z zasady). W momencie gdy produkt zostaje przekazany do ostatniego ogniwa w relacji B2B (np. sklepu) rozpoczyna się proces współpracy B2C czyli nawiązania relacji z konsumentem, który jest ostatnim ogniwem dla którego jest przeznaczony produkt.

Gdy kupujesz coś w sklepie lub robisz interesy z firmą, jako osoba wówczas nazywamy Ciebie “konsumentem”, natomiast sprzedawca np. sklep jest biznesmenem. Zatem określenie “B2C to skrót od Business-to-Consumer” jak już wcześniej wspomniałem. Innymi słowy, B2C jest transakcją, która występuje pomiędzy firmą a konsumentem.

Kiedy odbędzie się transakcja w modelu B2C ?

biznes z konsumentem

Otóż najprostszym przykładem jest sytuacja, gdy jesteś w jednym z Twoich ulubionych sklepów i kupujesz np. torbę. Model B2C nie jest cyklicznym procesem, kupujesz raz w tym sklepie a innym razem w innym, nie jesteś do niczego zobowiązany i od nikogo uzależniony, nie powtarzasz procesu zakupu gdyż proces nawiązania relacji kończy się w momencie Twojego zakupu.

Istnieją liczne przykłady dla B2C, nie sposób ich tu wymieniać. Pamiętajmy, że B2C jest związkiem między firmą i konsumentem. Jest to bezpośrednia relacja między sprzedawcą (firmą) a konsumentem, w którym to konsument ma swoje wymagania i potrzeby.

Jakikolwiek typ działalności omówimy, to zawsze konsumenci pozostają na najwyższym poziomie (ostatecznym) każdego modelu biznesu. Cały rynek jest zależny właśnie od nich, ponieważ każda firma działa zgodnie z ich potrzebami oraz wymaganiami. To oni stwarzają warunki do sprzedaży i jako przedsiębiorcy jesteśmy w pełni zależni od nich.

Cały rynek jest zależny od nich, ponieważ firma działa zgodnie z ich potrzebami i wymaganiami. Firma może działać w jednym obszarze działalności lub obejmować wszystkie typy. Ale to zawsze B2C jest najważniejszym modelem, wobec których wszystkie inne przedsiębiorstwa są zależne. Jak konsument nie kupi produktu, to cały łańcuch powiązań między firmami również będzie w sposób pośredni zależny od jego decyzji (mamy tu na myśli zbiór konsumentów, a nie pojedynczego).

Wobec naszej rozprawy o modelach współpracy, jak myślicie na jakim modelu współpracy jest oparty…

DROPSHIPPING ?

To pytanie pozostawiam bez odpowiedzi, myślę że każdy już wie 😉

 

 

Mariusz Dzieża
Author: Mariusz Dzieża

Mariusz Dzieża

Dodaj komentarz